Interesse in een brandscan?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor persoonlijk advies en meer uitleg over wat we voor u kunnen betekenen. Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Brandscan

Wij zorgen ervoor dat uw pand aan de brandveiligheidseisen voldoet. Hiervoor maken wij een vrijblijvende brandscan van uw pand. Dit houdt in dat we uw pand inspecteren en de risico’s identificeren welke niet aan de huidige brandveiligheidseisen voldoen. Vervolgens beoordelen we de prioriteiten van de risico’s en bepalen we de te nemen maatregelen. Daarna gaan we over tot het implementeren van beheersmaatregelen.

Brand­compartimentering

We kijken onder meer naar de brandcompartimenten. Een brandcompartiment is het maximale uitbreidingsgebied van een brand binnen een gebouw. Voor brandcompartimentering gelden verschillende voorwaarden. Afhankelijk van de functie van uw gebouw, heeft ieder brandcompartiment een maximale omvang en moet deze voldoen aan de wettelijke eisen. Een brandcompartiment voor een bedrijfsverzamelgebouw kan bijvoorbeeld liggen op 60 minuten WBDBO.

WBDBO

WBDBO staat voor ‘weerstand tegen brand doorslag en brand overslag’. Wanneer een eis is gesteld van 60 minuten WBDBO betekent dit dus dat het minimaal 60 minuten duurt voordat een brand van het ene compartiment naar een naast- of bovengelegen compartiment door of overslaat.

Kwaliteit in bouwkundige brandpreventie

Deskundig advies op het gebied van bouwkundige brandpreventie helpt u om tijdens bouw- en renovatieprojecten voortijdig in te spelen op uw ruimtegebruik en brandveiligheid. Aan brandveiligheid en brandpreventie zit nog een behoorlijk aantal haken en ogen. Daar bent u als projectleider, uitvoerder, beheerder of installateur lang niet altijd van op de hoogte.

Denkwerk over schachten en vluchtroutes

We kijken met andere ogen naar uw gebouw en adviseren u al in een vroeg stadium over de te nemen brandpreventieve maatregelen. We kijken naar de volgende punten:

  • Brandgevaarlijke situaties
  • Te bouwen schachten en vluchtroutes
  • Indelingen van uw pand

Op basis van ons advies zorgen wij voor de juiste te nemen maatregelen voor brandwerende compartimenten en voorzieningen afhankelijk van de functie van uw gebouw en de toekomstige gebruikers. Daarnaast adviseren we over beheer en onderhoud van uw gebouw op lange termijn en bieden we u handvaten bij vergunningsaanvragen.

Hoe ziet een adviesrapport brandveiligheid en brandpreventie eruit?

Nadat een risicoanalyse is gemaakt van uw gebouw of pand, stellen wij een adviesrapport op. Het rapport heeft als vertrekpunt, de eisen volgens het Bouwbesluit 2012. Tevens de eisen volgens andere geldende wet- en regelgeving. Uiteraard is het advies afgestemd op uw wensen en verwachtingen.

Het adviesrapport omvat advies over:

  • Eisen brandveiligheid conform bouwbesluit
  • Indeling van pand/gebouw (brandcompartimenten)
  • Aanvraag en interpretatie brandpreventieve regels en richtlijnen gemeente
  • Aanvraag en interpretatie van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik
  • Verbetering van brandgevoelige en onzekere plaatsen